Conspectus rerum Latinus 1/2006

Junio 30, 2006

Kiam Finnlando estis prezidanto de Eŭrop-Unio, ĝi kutimis publikigi Conspectus Latinus (Vidado Latina) pri aferoj rilataj al la prezidanteco. En la jaro 1999, kiam Finnlando okupis la prezidantecon, ĝi altiris al si rigardojn kaj intereson de eŭropanoj kaj ĝi estis ricevita de ili kun multaj pozitivaj kritikoj. Sekve, Conspectus estas redaktota ankaŭ en la jaro 2006. La uzado de latina lingvo estas omaĝe al eŭropa kulturo kaj memorigo al ĉiuj pri radikoj de la eŭropa socio, kiu devenas de la antikva klasika epoko.

Conspectus rerum Latinus (laŭvorte, Vidado al Aferoj Latina) estas verkata de profesoro Tuomo Pekkanen kaj instruisto Reijo Pitkäranta, kiuj estas redaktoroj de la Latinaj Novaĵoj (Nuntii Latini) elsendataj de la finnlanda publikserva radia kaj televida kompanio YLE ekde la jaro 1989.

Conspectus rerum Latinus estas publikigota en la retpaĝoj de la Eŭrop-Unia Prezidanteco, kaj eblas mendi ke oni sendu ĝin al via retpoŝto. Ĝi estas eldonota dufoje en la monato Julio, unufoje ĉiusemajne de Septembro ĝis Decembro. Dum la monato Aŭgusto ĝi ne aperos kaŭze de somerferioj. Ĝi aperos merkrede.

YLE: Nuntii Latini http://www.yleradio1.fi/nuntii/

Originala teksto © la buroo de la finna registaro (Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli).

Advertisements