Conspectus rerum Latinus 18/2006

Decembro 20, 2006

Eŭropa Konsilio pridiskutas principojn por plilarĝigado
Dum ĝia kunveno en Bruselo la 14-15-an de decembro, Eŭropa Konsilio profunde diskutis pri la plilarĝigo-principoj de EU. La ŝtatestroj kaj registarestoj publike sciigis, pri kio ili interkonsentis rilate la plilarĝigo-procezon: plilarĝigado daŭre estos ĉefprioritato, kaj neniel povas okazi, ke Eŭropa Unio ne plu estos daŭre malferma unio.

Interalie estis du aliaj temoj, kiujn la partoprenantoj taksis gravegaj: unu estis esploro pri kiel oni pli kompetente elfaru decidojn pri situacioj rilate justicon kaj internajn aferojn; la alia temo esploris tion de la vidpunkto de enmigrado-politiko. Eŭropa Konsilio decidis, ke renovigado de la procezo de decidofarado estu parto de la venontaj interkonsiliĝoj rilate renovigadon de la Traktato. La sama Konsilio ankaŭ akordiĝis pri la eŭropa enmigrado-politiko, kaj interkonsentis pri estontaj agadoj por la jaro 2007: oni pli bone kunlaboros kun aliaj ŝtatoj, oni asignos pli da mono por la prizorgado de landlimoj, kaj oni plifortigos la kapablon de la Unio ordigi subitan amas-enmigradon.

La gazetaraj konferencoj, kiujn oni rekte elsendis per Interreto vendrede kaj ĵaŭde, estas spekteblaj per arkivaj dosieroj en www.eu2006.fi.
www.eu2006.fi/calendar/vko50/en_GB/1136456998803/

Finnlando plenumas siajn ĉefajn intencojn
La Finna Prezidanteco de EU ĉesos je la fino de la jaro, pro kio Finnlando, kiam Eŭropa Konsilio estis kunveninta en Bruselo, eldonis vendrede la 15-an de decembro resumon de aferoj okazintaj kaj faritaj dum la finna prezidado:

La ĉefaj traktaĵoj de la finna prezidanteco de EU estis plilarĝigado, energio-politiko, daŭra pliakrigo de konkurenco, batalado kontraŭ klimatŝanĝiĝo, la Proksim-Oriento, kaj daŭra kunlaborado inter EU kaj Rusio. Finnlando do kontentas pri tio, kion oni plenumis.

Conspectus rerum Latinus
La venonta numero de Conspectus eldoniĝos merkrede, la 27-an de decembro.
www.eu2006.fi/newsletters/

La redaktoroj de la finna prezidanteco de EU en Interreto deziras al ĉiuj legantoj Bonan Kristnasko-Feston!

Originala teksto © la buroo de la Finna registaro (Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli).

Advertisements

Conspectus rerum Latinus 17/2006

Decembro 13, 2006

Plilarĝigo, Justico, Internaj Aferoj estos ĉefaj temoj de Eŭropa Konsilio en decembro
Sub gvido de Finnoj, prezidantaj EU, kunveno de Eŭropa Konsilio okazos en Bruselo la 14-an kaj la 15-an de decembro. La kunvenon prezidos Matti Vanhanen, la finna ĉefministro. Precipa temo en tiu kunveno estos la plilarĝigo de EU. Fundamento de diskutoj, kiuj inter ŝtatestroj kaj registrarestroj fariĝos, estos la decido pri plilarĝigostrategio, kiun aprobis la Eŭropa Komisiono la 8-an de novembro, kaj speciala referaĵo, kunligita kun tiu temo, pri la kapablo de EU akcepti novajn membrojn. Proponite estos plifortigi la akordon inter la Membro-Ŝtatoj de EU pri la metodo, per kiu la proceso de plilarĝigo fariĝu.

La Eŭropa Konsilio koncentriĝos ankaŭ je alia principa temo, t.e. sur justico kaj internaj aferoj. Ŝtatestroj kaj registarestroj diskutos, kiel aferoj, liberecon, sekurecon kaj justicon koncernantaj, pli bone estu decidataj kaj traktataj. Celo estos devontigi la Membro-Ŝtatoj, ke ili pli efike ol antaŭe decidu pri justicaj kaj internaj aferoj.

Gazetara konferenco okazos ĵaude la 14-an de decembro la 22.00 (GMT +1) kaj vendrede la 15-an de decembro je la 13.00 (GMT +1) kaj estos rekte videblaj per interreto aŭ el dosiero elŝutebla ĉe www.eu2006.fi
http://www.eu2006.fi/calendar/vko50/en_GB/1136456998803/

Conspectus rerum Latinus
La venonta numero de Conspectus aperos latine merkrede la 20-an de decembro.
www.eu2006.fi/newsletters/

Originala teksto © la buroo de la Finna registaro (Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli).


Conspectus rerum Latinus 16/2006

Decembro 4, 2006

Neformala ministra kunveno: Eŭropa Kunlaboro pri Profesia Edukado kaj Trejnado, Helsinko, la 4-an kaj 5-an de decembro
La ministroj respondecaj pri profesia edukado kaj trejnado en EU renkontiĝos por neformala ministra kunveno en Helsinko la 4-an kaj 5-an de decembro, sub gvido de Antti Kalliomäki, ministro pri edukado kaj scienco.

Ministroj intencas aprobi la komunikaĵon (komunan dokumenton) de Helsinko, en kiu estas priskribita la komuna politiko rilate al la profesia edukado kaj trajnado dum la du venontaj jaroj.

Dum la kunveno diskutiĝos la loko de profesia edukado kaj trejnado en Eŭropo kaj difiniĝos celojn por la ĉi-terena eŭropa kunlaboro en la venontaj du jaroj. Kunlaboro en la kampo de profesia edukado kaj trejnado estas parto de la Kopenhaga procezo, responda al la Bolonja procezo rilate superan edukadon.
www.eu2006.fi/calendar/vko49/en_GB/1129705891255/

Konsilio pri Konkurenco en Bruselo la 4 an de decembro
La 4-an de decembro kunvenos en Bruselo la konsilio pri konkurenco, kiun prezidos Mauri Pekkarinen, la finna ministro pri komerco kaj industrio. Ministri parolos pri multoblaj novagadstrategioj kaj aprobos decidojn pri preferendaj strategioj, kiuj rilatas al novagadprocedo en la EU. Ili diskutos ankaŭ pri la domando, kiel la impostleĝoj povas esti alĝustigataj al la prezenco, kaj pri la progresado de la „La PLI Bona Reguligo“. Ili ankaŭ esprimos siajn vidpunktojn pri la estontaj prioritatoj koncernantaj la vivon de laborantoj.
www.eu2006.fi/calendar/vko49/en_GB/1147785421623/

Konsilio pri Justicio kaj Internaj Aferoj en Bruselo (JA), la 4 -an kaj la 5-an de decembro
Ministroj de EU, respondecaj pri Justico kaj Internaj Aferoj , kunvenos la 4-an kaj la 5-an de decembro por interkonsiliĝi. Estas proponite interalie aprobi la decidojn pri la efektivigado de Haga Programo.

Lunde la partoprenantoj sub la gvido de Leena Luhtanen, ministro pri Justico intencas ricevi komunan decidon, ke antaŭaj juĝaj decidoj en alia EU ŝtato faritaj estu agnoskata (respektata) en novaj kriminalaj proceduroj. La ministroj celos ankaŭ, se eble estas, aprobi ĝeneralan interkonsenton pri translokigado de arestitoj (krimuloj) kaj decidi pri la fondo de agentejo koncernanta fundamentajn EU-rajtojn.

Marde, kiam la kunvenon prezidos Kari Rajamäki, ministro pri Internaj Aferoj, estos decidate, kiom da tempo estos koncedende por la plilarĝigo de la Schengen-regiono. Aliaj aferoj, pri kiuj la partoprenantoj krome devas decidi, estas la plua evoluo de gardadostrategio rilate al la EU-limoj kaj la decidoj pri estonta regularo de EUROPOL. Krome estos referaĵoj, en kia grado la strategio de la eksteraj rilatoj bone evoluiĝis kaj kian efekton havis la strategio kontraŭ teroristoj; same referato pri la alpreno de rezolucioj, per kiuj la propagando de radikalismo kaj la varbado de teroristoj estas haltebla.

La konsilio celos ankaŭ decidi, kun kiaj remedoj ĝi povas monon disponigi al la restaŭradoj.
www.eu2006.fi/calendar/vko49/1147766959515/

Prezidanteco renkontas ĵurnalistojn la 8-an de decembro
La 8-an de decembro je la 14:15 (GMT +1) la ĉefministro Matti Vanhanen en la programo „Prezidanteco renkontas ĵurnalistojn“ respondos publike al la demandoj de ĵurnalistoj kaj en televidprogramo kaj en interreto . Ĝis la fino de la finna prezidanteco tiu elsendo, kiu per EbS estos elsendata, unufoje en monato kaj estos videbla de ĉiuj, kiuj havas aliron al interreto aŭ EbS.

Conspectus rerum Latinus
La venonta numero de Conspectus rerum Latinus aperos merkrede, la 13-an de decembro.
www.eu2006.fi/newsletters/

Originala teksto © la buroo de la Finna registaro (Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli).